Apteczka pierwszej pomocy – obowiązkowa pozycja w każdej firmie

Czy w firmach powinna być apteczka? Tak, w firmach powinna być apteczka. Apteczka powinna zawierać podstawowe środki pierwszej pomocy, takie jak bandaże, plastry, opatrunki, kompresy itd.

Czy prawo reguluje wymóg posiadania apteczki w firmach?

Tak, w Polsce istnieją przepisy prawne regulujące wymóg posiadania apteczki w firmach. Konkretnie, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1490) określa, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia w miejscu pracy środków pierwszej pomocy oraz apteczki lub skrzynki na apteczki. Wymagane wyposażenie apteczki zależy od rodzaju działalności i liczby pracowników.

Ważne jest, aby apteczka była zawsze dostępna i uzupełniana o brakujące środki, a osoby zatrudnione w firmie powinny znać jej lokalizację oraz zasady korzystania z jej zawartości.

Co powinno znaleźć się w wyposażeniu apteczki

Wyposażenie apteczki powinno być dostosowane do rodzaju działalności i liczby pracowników w firmie, a także specyfiki miejsca pracy. Jednakże, podstawowe wyposażenie apteczki powinno zawierać następujące środki i sprzęt:

 1. Bandaże różnej wielkości
 2. Plastry z opatrunkiem
 3. Kompresy jałowe
 4. Waciki
 5. Chusty trójkątne
 6. Nożyczki
 7. Rękawiczki jednorazowe
 8. Środki dezynfekujące
 9. Termometr
 10. Instrukcję pierwszej pomocy oraz numer telefonu do najbliższej służby zdrowia.

Ważne jest, aby wszystkie środki w apteczce były zawsze świeże i zdatne do użycia, a data ważności każdego produktu była regularnie sprawdzana i uzupełniana o potrzebne. Apteczka powinna być zawsze oznaczona i łatwo dostępna dla osób zatrudnionych w firmie.

Co warto jeszcze posiadać w takiej apteczce

Oprócz wymienionych powyżej podstawowych środków i sprzętów, w niektórych przypadkach warto rozważyć dodanie do wyposażenia apteczki następujących rzeczy:

 1. Środki na ukąszenia i użądlenia (np. żel na ukąszenia owadów)
 2. Środki na oparzenia (np. maść aloesowa)
 3. Środki na bóle głowy i bóle mięśni (np. tabletki paracetamolu)
 4. Okłady lodowe
 5. Kinesiology tape (taśma kinesiology)
 6. Środki na odkażanie rany (np. opatrunek z antyseptykiem)
 7. Środki na alergie (np. leki na ukąszenia owadów)

Oczywiście, zakres wyposażenia apteczki powinien być dostosowany do potrzeb i charakteru działalności firmy, a także do stanu zdrowia pracowników i osób przebywających na terenie firmy. Warto regularnie przeglądać zawartość apteczki i uzupełniać ją o brakujące środki.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *